Kategorie
Aktualności Strefa przedsiębiorcy

ABC REGLAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Od poniedziałku znowu rozpocząć mają działalność sklepy wielkopowierzchniowe, a w tym przede wszystkim galerie handlowe. Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazują, że największe kolejki zazwyczaj formują się przed sklepami, które nie prowadziły sprzedaży internetowej. Wniosek nasuwa się sam – w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 handel jeszcze mocniej przeniósł się do Internetu, a kolejni przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie sprzedaży internetowej. Czy stało się to sposobem na przetrwanie pandemii? – być może. 


Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Wynajem (dzierżawa) nieruchomości, a nielegalne gromadzenie odpadów

Osoby będące właścicielami hal magazynowych, placów oraz innych miejsc, gdzie można składować przedmioty i substancję, często decydują się na ich wydzierżawienie czy oddanie w najem. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że wiele z tych osób padło ofiarą tzw. nielegalnego gromadzenia odpadów. Najemcy bądź dzierżawcy często zatają prawdziwy powód zawarcia umowy, a gdy już dojdzie do transportu odpadów na wynajęty/wydzierżawiony teren, znikają bez śladu. 

Praktyka pokazuje, że prowadzone przez organy ścigania postępowania związane z nielegalnym gromadzeniem odpadów są bardzo czasochłonne. 

W ramach dzisiejszego artykułu omówione zostaną kroki, jakie właściciele nieruchomości mogą podjąć na etapie zawierania umowy najmu lub dzierżawy oraz po tym jak odpady zostaną na ich nieruchomość nielegalnie zwiezione. 

Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak ustalić podmiot będący beneficjentem rzeczywistym

I. Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 kwietnia 2020 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Praktyczne aspekty wyjazdu integracyjnego

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na atmosferę występującą w zakładzie pracy i podejmują działania, które mają na celu sprawić, aby samopoczucie pracowników było jak najlepsze. Dlatego obecnie firmy chętnie organizują dla pracowników wyjazdy, w trakcie których mogą oni wspólnie spędzić czas, poznać się i zintegrować. Wyjazdy integracyjne często łączone są również z wigiliami służbowymi.

Wyjazdy organizowane przez pracodawcą najczęściej odbywają się w czasie, który normalnie pracownicy przeznaczają na pracę, dlatego zastanowić należy się jak pracodawca powinien rozliczyć czas, w którym pracownicy przebywają na wyjeździe organizacyjnym. 

Czy czasu spędzony na wyjeździe wlicza się do czasu pracy pracownika? Czy pracownik musi wziąć urlop, jeśli chce wyjechać na wyjazd integracyjny? Na niniejsze pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w ramach niniejszego postu.