Kategorie
Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych w świetle projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 16 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany szykują się w zakresie odbioru odpadów komunalnych?

Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Wynajem (dzierżawa) nieruchomości, a nielegalne gromadzenie odpadów

Osoby będące właścicielami hal magazynowych, placów oraz innych miejsc, gdzie można składować przedmioty i substancję, często decydują się na ich wydzierżawienie czy oddanie w najem. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że wiele z tych osób padło ofiarą tzw. nielegalnego gromadzenia odpadów. Najemcy bądź dzierżawcy często zatają prawdziwy powód zawarcia umowy, a gdy już dojdzie do transportu odpadów na wynajęty/wydzierżawiony teren, znikają bez śladu. 

Praktyka pokazuje, że prowadzone przez organy ścigania postępowania związane z nielegalnym gromadzeniem odpadów są bardzo czasochłonne. 

W ramach dzisiejszego artykułu omówione zostaną kroki, jakie właściciele nieruchomości mogą podjąć na etapie zawierania umowy najmu lub dzierżawy oraz po tym jak odpady zostaną na ich nieruchomość nielegalnie zwiezione. 

Kategorie
COVID-19

Miłość w czasie pandemii – czyli co zrobić z zaplanowaną uroczystością weselną na rok 2020

W czasie epidemii przed dużym dylematem stanęły pary, które w 2020 r. planowały wziąć ślub oraz zorganizować przyjęcie weselne. Czy uroczystość powinna zostać przełożona? Na kiedy przełożyć datę wesela? Może kierując się głosami niektórych polityków wybory i wesele najlepiej zorganizować jesienią? A może dopiero w przyszłym roku możliwe będzie zorganizowanie tradycyjnego przyjęcia weselnego ?

Odpowiedzi na powyższe pytania stara się udzielić sobie niejedna para narzeczeńska. Nie ukrywam, że temat ten jest bliski również nam, ponieważ ślub, w tym feralnym 2020 roku. planowała wziąć również Karolina.

Dlatego jako niezawodna świadkowa zdecydowałam się w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje, jakie dotychczas pojawiły się w sprawie organizacji ślubu oraz wesela w trakcie pandemii koronawirusa SARS – coV – 2 . Zebranymi informacjami chciałabym również podzielić się z wami.

Pary, które zaplanowały wesele w kwietniu i  maju 2020 r. niestety musiały przełożyć uroczystość, jeżeli nie chciały ograniczyć się do skromnej uroczystości zaślubin. W chwili obecnej nie ma możliwości zorganizowania wesela w restauracjach, których działalność została zawieszona. Otwarcie przewiedziane jest dopiero w III etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19. 

Jak powinny postąpić osoby, które planowały złożyć przysięgę małżeńską w okresie letnim ?

Kategorie
COVID-19

Czy przebywając na obowiązkowej kwarantannie po powrocie z zagranicy mam prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego?

W dniu wczorajszym wprowadzony został na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.[1] stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii wiąże się z wprowadzeniem szeregu nowych regulacji oraz ograniczeń w funkcjonowaniu społeczeństwa. 

Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak ustalić podmiot będący beneficjentem rzeczywistym

I. Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 kwietnia 2020 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

Kategorie
Strefa przedsiębiorcy

Praktyczne aspekty wyjazdu integracyjnego

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na atmosferę występującą w zakładzie pracy i podejmują działania, które mają na celu sprawić, aby samopoczucie pracowników było jak najlepsze. Dlatego obecnie firmy chętnie organizują dla pracowników wyjazdy, w trakcie których mogą oni wspólnie spędzić czas, poznać się i zintegrować. Wyjazdy integracyjne często łączone są również z wigiliami służbowymi.

Wyjazdy organizowane przez pracodawcą najczęściej odbywają się w czasie, który normalnie pracownicy przeznaczają na pracę, dlatego zastanowić należy się jak pracodawca powinien rozliczyć czas, w którym pracownicy przebywają na wyjeździe organizacyjnym. 

Czy czasu spędzony na wyjeździe wlicza się do czasu pracy pracownika? Czy pracownik musi wziąć urlop, jeśli chce wyjechać na wyjazd integracyjny? Na niniejsze pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w ramach niniejszego postu. 

Kategorie
Co w prawie piszczy

Czy aplikant radcowski lub adwokacki może zostać na podstawie art. 97 § 1 k.p.c. dopuszczony do podjęcia naglącej czynności procesowej

W ramach dzisiejszego postu poruszone zostanie istotne z punktu widzenia aplikantów radcowskich i adwokackich, zagadnienie możliwości dopuszczenia ich do podęcia czynności procesowej przed sądem cywilnym, pomimo nie przedstawienia dokumentu upoważniającego aplikanta do zastępowania radcy prawnego lub adwokata będącego pełnomocnikiem strony.

Niniejsze zagadnienie ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozwój technologii oraz coraz większa konkurencja na ryku prawniczym, powodują, że adwokaci oraz radcowie prawni podejmują się prowadzenia spraw które toczą się w sądach usytuowanych na terenie całego kraju. Niejednokrotnie również duża ilość spraw nie pozwala profesjonalnym pełnomocnikom osobiście stawić się na rozprawie w sądzie. Z uwagi na powyższe, adwokaci oraz radcowie prawni decydują się na wynajęcie zastępców, którymi są nie tylko inni adwokaci oraz radcowie prawni, ale także aplikanci adwokaccy oraz radcowscy. 

W praktyce sądowej pojawiły się rozbieżne stanowiska, co do możliwości dopuszczenia do czynności procesowej aplikanta adwokackiego oraz radcowskiego w sytuacji opisanej w art. 97 § 1 k.p.c. Z mojego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie sądy odmawiają dopuszczenia do udziału w rozprawie aplikantów, którzy nie przedstawią upoważnienia lub przedstawią kopie takiego dokumentu. Rozważyć należy, czy takie stanowisko Sądu jest zasadne. 

Kategorie
Strefa influencera

Czy youtuber ma obowiązek poinformować widzów, że promowane przez niego produkty otrzymał bezpłatnie od producenta?

Co raz więcej firm zdaje sobie sprawę, że najlepszą i najtańszą reklamą jest rekomendacja ich produktów przez influencerów zamieszczana w portalach społecznościowych, w szczególności w serwisie  youtube.

W ostatnim czasie zarówno firmy kosmetyczne, ale i odzieżowe, korzystają z pomocy youtuberów przy promocji swoich produktów. W tym roku do kilkunastu youtuberek swoje produkty rozesłał Deichmann, co spowodowało falę filmów na youtubie prezentujących buty tej marki. 

Co ciekawsze, potencjał serwisu youtuba dostrzegła nawet marka Dulux, która w ramach współpracy z youtuberami promuje swoje farby. 

W ramach dzisiejszego postu skupimy się na prawnych aspektach takiej reklamy umieszczanej na serwisie youtube. Z uwagi na rosnące zainteresowanie youtubem oraz coraz większą ilością youtuberów, odpowiemy na pytanie, czy youtuber ma obowiązek poinformować widzów o tym, że produkty, które pokazuje na swoim kanale otrzymał od producenta bezpłatnie lub otrzymał wynagrodzenie za ich pokazanie na swoim kanale?